रविवार, २६ मे, २०१३

आम्ही पुरुष माणसे


लहान मोठी, जाड बारीक, उंच बुटकी
आम्ही माणसे विविध रंगाची आणि ढंगाची.
वेगवेगळ्या शब्दांची आणि प्रतिक्रियांची.
आम्ही सभ्य, सुसंस्कृत. आम्ही पंडित.
रूढी परंपरेच्या पडद्याआडून बोलणारे आम्ही दांभिक.

आम्ही उगवत्या सूर्याला नमस्कार करणारे,
लवचिक मणक्यांचे, रंग बदलणारे सरडे.
आम्ही ताठ, आम्ही मानी, आम्ही बाणेदार
गरजेसाठी लाज आणि मानही कापून देणारे तालेवार.

आम्ही सावध, आम्ही शिकारी
आम्ही दयनीय, स्त्री देहाचे पुजारी
आम्ही जॉय राईड मध्ये दबा धरून बसलेले पारधी
द्रोपदीचे वस्त्रहरण करणारे दुशा:सन.
आम्ही सुप्रसिद्ध, आम्ही कुप्रसिद्ध. 
दुबळ्यांवर वर्चस्व गाजवणारे आम्ही पुरुष सिद्ध.

आम्ही षड्रीपुच्या घाणीत लोळणारे किडे
विहिरीतलं बेडूक, विश्वातला धुळीचा कण.
आम्ही शीला कि जवानीचे भक्त
बदनाम मुन्नीवर आरोप करणारे संभावित

आम्ही शूर, आम्ही वीर
आम्ही रेपिस्ट, आम्ही सेक्सीस्ट
कोवळ्या मुलींचा शरीर भंग करणारे आम्ही सेडीस्ट
आम्ही बघे, आम्ही सुदैवी, आम्ही प्रेक्षक
सद्सदविवेकबुद्धीला पोखरून काढणारे आम्ही तक्षक

आम्ही सनातनी, आम्ही पुरोगामी
आम्ही फॅशीस्ट, आम्ही रेसीस्ट
आम्ही बहुरूपी आणि बुरखेदार,
रेप होतानाचे चित्रण करणारे आम्ही पत्रकार.

आम्ही टणक, पोलादी, गेंड्याच्या कातडीसारखे
आम्ही रक्षक, आम्ही दक्षक
आम्ही स्त्रीवादी आणि स्त्री भक्षक.
आम्ही तात्त्विक, आम्ही तार्किक, आम्ही सात्विक
स्त्रीला बुरख्याआड लपविणारे आम्ही धार्मिक.

आम्ही तेजस्वी, आम्ही स्वयंभू
'आम्ही कोण?' हा प्रश्न स्वत:ला कधीही न पडणारे
आम्ही  सर्वज्ञात, आम्ही सर्वश्रेष्ठ, आम्ही सर्वेश्वर
आम्ही पुरुष माणसे.